نمایش نمایش

شناسه : 17062249


خدمت به زائرين اربعين امام حسين سلام الله عليه افتخاري است كه هر كسي براي ثبت آن در پرونده اش سر از پا نمي شناسد.

به گزارش یزد رسا، خدمت به زائرين اربعين امام حسين سلام الله عليه افتخاري است كه هر كسي براي ثبت آن در پرونده اش سر از پا نمي شناسد.

پروفسورجلیل ثامرمنیر-مدرس دانشگاههاي انگلستان و دارای تالیفات زیادی در طب-درحال شستشو و ماساژ پای زوار-اربعین 94

 

 

 


جدیدترین ها جدیدترین ها