نمایش نمایش

شناسه : 16252020
انتخاب دولت: اقتصاد مقاومتی یا عاریتی


کی از مضرات ورود بی رویه سرمایه و کالا ، باعث عدم توجه کافی به سرمایه گذار داخلی و تولیدات داخلی خواهد شد. دلسرد شدن سرمایه گذار داخلی راه را برای ورود کالاهای نامرغوب خارجی را بیشتر می کند.

به گزارش آوای اقتصاد به نقل از  روشن خبر، هر روز از ورود یک هیات یا سرمایه گذار خارجی به داخل شنیده می شود و در بوق و کرنا می شود که درهای اقتصاد دنیا به سمت ایران باز شده است، شاهد شکوفایی اقتصاد خواهیم بود و شاهد سرمایه گذاری این چنینی و آنچنانی خواهیم بود. اما آیا به راستی ورود بی تدبیر سرمایه، دوای زخم های عمیق این اقتصاد خواهد بود.

یکی از مضرات ورود بی رویه سرمایه و کالا ، باعث عدم توجه کافی به سرمایه گذار داخلی و تولیدات داخلی خواهد شد. دلسرد شدن سرمایه گذار داخلی راه را برای ورود کالاهای نامرغوب خارجی را بیشتر می کند. یک موضوع مهم در بحث تولید و سرمایه برای یک کالا، تولید کالا متناسب با فرهنگ آن منطقه است. حال عدم مدیریت مناسب در ورود سرمایه و کالا به داخل، به خصوص به لحاظ فرهنگی، مشکلات فرهنگی خاص خود را خواهد داشت و به واقع یکی از مصادیق نفوذ خواهد بود. صرف ورود یک کالا که برند معروفی در دنیا است اما متناسب با فرهنگ و جامعه ایرانی نباشد، ناهمگون است.

متاسفانه برخی از افراد مزیت ورود بی تدبیر سرمایه های خارجی را تامین سرمایه و منابع مالی یاد می کنند، که نشان از عدم آگاهی و دوراندیشی آنها دارد. علی الخصوص آنکه اکثر این سرمایه های ورودی به طور قطع در زیرساخت کشور هزینه نخواهد شد و این خطر خروج این سرمایه ها و بازگشت به نقطه صفر را افزایش می دهد. همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها بیان فرمودند؛ تنها علاج درمان اقتصاد مریض امروز، اقتصاد مقاومتی است که متاسفانه ایشان در بیانات اخیر از پیشرفت در این مسیر ناخشنود بودند. یکی از سوالاتی که ایشان داشتند این بود که یک سرمایه گذار خارجی با کدام دلیل و برهان دغدغه اشتغال جوانان ما را دارد؟ سرمایه گذار خارجی نیز همیشه به دنبال سود بیشتر بوده است.

در واقع عدم تعادل جذب سرمایه گذار و حمایت از سرمایه گذار ایرانی، ناخواسته کشور را از کشوری که در سایه تحریم ها به یک کشور مقتدر در عرصه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی بوده تبدیل می کند به یک کشور مصرف کننده که در صورت عدم پایبندی کشورهای ۵+۱ باتوجه به بندهای گوناگون برگرداندن تحریم ها ،به یکباره کشور با معضل جدیدتری به نام عدم وجود نیروی متخصص و نخبه در صنعت تولید مواجه خواهد شد.


جدیدترین ها جدیدترین ها