نمایش نمایش

شناسه : 16406115
گزارشی از بازار؛


قیمت انواع میوه در میدان تره بار عبارت است از: پرتقال واشنگتنی 3800ت، سیب درختی 2500 ت، موز 3200 ت، لیمو شیرین 3800، نارنگی 3500 ت

به گزارش آوای اقتصاد، قیمت انواع میوه، سبزیجات و سیفیجات در میدان میوه و تره بار به شرح جدول زیر می‌باشد:

گفتنی است قیمت اقلام مندرج در جدول در سطح مغازه‌های شهر تا سقف 20 درصد برای میوه‌های هندوانه، خربزه و موز و تا30 درصد برای بقیه اقلام افزایش می‌یابد.


قیمت انواع میوه در میدان تره و بار یزد

 

قیمت انواع سبزیجات و سیفیجات در میدان تره و بار یزد


جدیدترین ها جدیدترین ها