نمایش نمایش

شناسه : 15455989
یادداشت/


نگرانی غرب امروزه علاوه بر بیداری اسلامی در سراسر جهان، محقق ساختن اقتصاد مقاومتی توسط کارآفرینان و حمایت های همه جانبه دولت است و سعی بر این دارند که با انواع اقسام هجمه های فرهنگی و فرافکنی در خصوص مباحثی همچون فرجام و عدم لغو تحریم ها راهی که با اقتصاد مقاومتی هموار خواهد شد را از بین ببرند.

به گزارش آوای اقتصاد به نقل از کیویمیز، بدون شک هر جامعه ای در راستای توسعه و پیشرفت درون زایی خود مستلزم تحرکات اقتصادی است که با فرهنگ سازی، توانایی اجرای این مسائل را در رویه و رویکرد ها خود می توان ارائه کرد.

توسعه و پیشرفتی که بایستی متکی به خود و حمایت از تولیدات و سرمایه های داخلی صورت گیرد که در این راستا بایستی عاری از هر گونه اغماض و همچنین اقتصاد عاریتی بود.

اقتصاد مقاومتی که امروزه رهبر انقلاب تاکید فرموده اند و از جمله راههای برون رفت از هر گونه هجمه های اقتصادی را شامل می شود؛ اولین و موثرترین راهکار اتکا به خود و برون رفت از تحریم هایی است که غرب امروزه بر ایران اسلامی تحمیل کرده است.

این رویکرد قطعاَ در برابر تصمیماتی که سنا و دموکرات های آمریکایی در خصوص برجام و به رسمیت شناختن اسرائیل جنایتکار توسط ایران اسلامی موثر و مفید خواهد بود؛ چرا که حمایت از تولید داخلی و همچنین ایجاد زیر ساخت و توسعه اقتصادی ایران اسلامی را از هر گونه اتکا به غرب و اروپا را موجب می شود و خودکفایی را برای ایران اسلامی رقم می زند.

دغدغه ای که رهبر انقلاب اسلامی امروزه در حوزه اقتصاد مقاومتی دارند باعث شده است غرب و دیگر کشور های عضو 1+5 بیشتر در خصوص عدم رفع تحریم ها پافشاری کنند که این لزوم توجه دولتمردان و دیگر مسئولین ذیربط اجرایی در خصوص احقاق اقتصاد مقاومتی است.

نگرانی غرب امروزه علاوه بر بیداری اسلامی در سراسر جهان، محقق ساختن اقتصاد مقاومتی توسط کارآفرینان و حمایت های همه جانبه دولت است و سعی بر این دارند که با انواع اقسام هجمه های فرهنگی و فرافکنی در خصوص مباحثی همچون فرجام و عدم لغو تحریم ها راهی که با اقتصاد مقاومتی هموار خواهد شد را از بین ببرند.

رهبر انقلاب که امروزه در همه مراسمات و اجلاسها از اهمیت اقتصاد مقاومتی در راستای توسعه متوازن و همه جانبه کشور سخن می گویند و بر این تاکید دارند که با همدلی و همزبانی دولت و ملت دست غرب را از دخالت در امور ایران اسلامی کوتاه کنند؛ نشان از روشنگری، توجه به امور اقتصادی کشور در چند سال اینده و همدل و همزبان بودن دولتمردان با امت اسلامی است که به عنوان وحدت کلمه بتوان مرزها بست و به خود متکی شد.

در شرایط کنونی که استکبار جهانی تمام قد به میدان آمده است و سعی در دخالت بر امور کشور ایران اسلامی را از طریق شبکه های اجتماعی و ماهواره ای دارد، اساس برون رفت از تحریم ها، اجرای منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی است.

اما بحث مهم و قابل تامل در حوزه اقتصاد مقاومتی؛ کمیت و کیفیت و همچنین استفاده از ظرفیت های جامعه است که بایستی از سوی مجریان طرح مورد بررسی و اقدام صورت گیرد.
فرهنگ سازی و کیفی سازی بحث اقتصاد مقاومتی در تمامی زمینه ها یقیناَ برابر است با موفقیت در همه حوزه هاست؛ چرا که تولید و مصرف داخلی دستان مخملی را از امور کشور قطع خواهد کرد بدون آنکه نیازی به آن دست ها داشته باشیم.

از همین رو با مرور بر چند مولفه می توان این هدف را تحقق بخشید که از جمله مهمترین آن ها می توان به اتکا به ظرفیت های داخلی کشور، توان مدیریتی بالا، نیروی انسانی ماهر، تقویت بخش خصوص، حمایت های همه جانبه کشور اشاره کرد.

انتهای یادداشت/


جدیدترین ها جدیدترین ها