نمایش نمایش

شناسه : 16744122
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار؛


تحلیلی بر گزارش‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هزینه‌های مردم در سال 93 برای مواد غذایی به‌ویژه در روستاها بسیار کمتر از تورم در این بخش افزایش یافته، به‌عبارتی سفره مردم در سال 93 کوچک‌تر شده است.

به گزارش آوای‌اقتصاد به نقل از تسنیم، مستند به گزارش مرکز آمار ایران، متوسط هزینه های خوراکی و دخانی مردم در شهرها در سال 92 برابر 5 میلیون و 495 هزار تومان در یک سال بوده است که این رقم در سال 93 به 5 میلیون و 812 هزار تومان رسید که رشد تنها 5.8 درصدی را نشان می‌دهد.

این در حالی است که نرخ تورم مواد خوراکی و آشامیدنی در شهرها در سال 93 برابر 9.8 درصد بوده، به‌عبارتی 4 درصد کمتر از رشد هزینه‌های خوراکی در سال گذشته شده و از کم شدن مصرف مواد خوراکی و آشامیدنی شهرنشینان حکایت دارد.

از سوی دیگر، متوسط هزینه‌های غیرخوراکی شهری‌ها در سال 93 حدود 17 درصد بیشتر شده که تقریباً معادل تورم 17.2 درصدی اقلام غیرخوراکی در این سال است.

به گزارش تسنیم، از مجموع 3.7 میلیون تومان افزایش درآمدی که شهرنشینان در سال 93 داشته‌اند، تنها 400 هزار تومان را صرف مواد غذایی کرده‌اند و مابقی یا صرف هزینه‌های غیرخوراکی و یا پس‌انداز شد.

وضعیت کاهش مصرف مواد غذایی در روستاها بدتر از شهرهاست، به‌گونه ای که متوسط هزینه‌های خوراکی و دخانی مردم در روستاها در سال 92 برابر 5 میلیون و 606 هزار تومان در یک سال بوده است که این رقم در سال 93 به 5 میلیون و 703 هزار تومان رسید که رشد تنها 1.7 درصدی را نشان می‌دهد.

این در حالی است که نرخ تورم مواد خوراکی و آشامیدنی در روستاها در سال گذشته 9 درصد بوده و اختلاف شدید با رشد 1.7 درصدی هزینه‌های خوراکی را نشان می‌دهد. در عین حال، متوسط هزینه‌های غیرخوراکی روستاییان در سال گذشته 11 درصد افزایش یافته که از تورم 17.8 درصدی این بخش هم پایین‌تر است.

متوسط درآمد روستاییان در سال گذشته 1.8 میلیون تومان بیشتر شد که تنها 100 هزار تومان آن به مصرف مواد خوراکی اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزارش تسنیم، اسناد گزارش فوق را در ادامه ببینید:


جدیدترین ها جدیدترین ها