نمایش نمایش

شناسه : 16462873
بدون شرح؛


خودروی زیر متعلق به یکی از مدیران ارشد استان یزد است. مدیری که برای خدمت به مردم نیاز به خودرویی 135 میلیون تومانی داشته است.
جدیدترین ها جدیدترین ها