نمایش نمایش

شناسه : 17659724
نماگر اقتصادی بانک مرکزی در بهار ۹۴؛


گزارش نماگرهای اقتصادی بهار ۹۴ که بانک مرکزی منتشر کرد، نشان می‌دهد عملکرد عمرانی دولت روحانی در سه‌ماهه اول سال جاری تنها ۳۹میلیارد تومان بوده است، این در حالی است که بودجه عمرانی مصوب امسال ۴۷هزار و ۳۹۰میلیارد تومان است.

به گزارش آوای‌اقتصاد به نقل از تسنیم، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، عملکرد عمرانی دولت روحانی در بهار امسال کاهش 99.4درصدی داشته است.

بر اساس این گزارش، فعالیت عمرانی دولت روحانی از محل بودجه 94 در فروردین صفر، در اردیبهشت 35 میلیارد تومان و در خرداد هم 4 میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که بر اساس مصوبه مجلس در قانون بودجه 94، دولت باید در سال 94 بیش از 47هزار و 390 میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص دهد.

دولت سال گذشته 29هزار و 950 میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده بود.

به گزارش تسنیم، بودجه جاری دولت روحانی در سال جاری 163هزار میلیارد تومان است که 35هزار و 900 میلیارد تومان طی سه‌ماهه اول امسال هزینه شد.

 


جدیدترین ها جدیدترین ها