نمایش نمایش

شناسه : 16001691
واکنش یک اقتصاددان به سخنان رییس جمهور؛


ابراهیم رزاقی گفت: فکر نکنید با لغو تحریمها تمام مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد، اینطورنیست و با لغو احتمالی تحریمها از دو ماه آینده، آنطور که رئیس جمهور میگوید هیچ اتفاقی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد.

تراز: من اینجا به شما میگویم فکر نکنید با لغو تحریمها تمام مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد، اینطورنیست و با لغو احتمالی تحریمها از دو ماه آینده، آنطور که رئیس جمهور میگوید هیچ اتفاقی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد.

به گزارش آوای اقتصاد به نقل از تراز، دکتر ابراهیم رزاقی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره سخنان اقتصادی دیشب رئیس جمهور حسن روحانی به تراز گفت: آنچه دیروز روحانی از آن حرف زد، تکراری بوده و من چیزجدیدی از وی نشنیدم. وی در ادامه با بیان اینکه آقای روحانی میگویند از رکود خارج شدیم ولی امروز هر غیراقتصاددانی هم میداند که از رکود خارج نشدیم گفت: خارج شدن از رکود مولفه هایی میخواهد که ما تاکنون به آن دست نیافتیم.

وی توضیح داد: وقتی امروز سیمان و آجر و فولاد و آهن در انبارهاست. این یعنی وجود یک رکود گسترده و نشان دهنده این است که ما از رکود خارج نشدیم. این اقتصاددان برجسته تصریح کرد: آقای روحانی در نشست دیشب خود گفتند از دو ماه آینده تحریمها برداشته میشود ، من اینجا به شما میگویم فکر نکنید با لغو تحریمها تمام مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد، اینطورنیست و با لغو احتمالی تحریمها از دو ماه آینده، آنطور که رئیس جمهور میگوید هیچ اتفاقی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد.

چرا که مشکلات ما ساختاری است و ریشه در بدنه اقتصادی کشور دارد نه ساختار تحریمها. وی اضافه کرد: دولت معتقد است تورم را کاهش داده و این کاهش تورم به دلیل اقدامات دولت وی بوده است، من میگویم اینطور نیست. تورم به دلیل آرامش فضای روانی جامعه کاهش یافته است نه اقدامات ساختاری و ریشه ای دولت یازدهم. عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه با لغو تحریمهای خارجی ، میتوانیم اندکی بیشتر نفت بفروشیم و به خام فروشی خود بیشتر ادامه دهیم به تراز گفت: فکر نکنیم کار مثبتی کرده ایم، با لغو تحریمهای نفتی، خام فروشی نفت مانند روال گذشته ادامه پیدا خواهد کرد و این خوشحالی ندارد.
 


جدیدترین ها جدیدترین ها