نمایش نمایش

شناسه : 15702171
اقتصاد مقاومتی شاه بیت فرمایشات رهبری


کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اهتمام و توجه دولت به آن طرف مرزها و فضای سیاست خارجی به جای تکیه بر زیرساخت‌های داخلی کشور بارزترین شکاف بین نگاه رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی و عملکرد دولت فعلی است

کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار آوای اقتصاد با اشاره به عدم تحقق قیمت نفت پیش‌بینی شده در بودجه 94 گفت: با توجه به آن که بخشی عظیمی از بودجه کشور بر اساس درآمدهای نفتی تنظیم می‌شود از این رو در تنظیم بودجه 95 باید تخمین واقعی‌تری از قیمت آتی نفت در بازار جهانی داشته باشیم زیرا چنان چه این درآمدها محقق نشود بخش جدی و سهم قابل توجهی از درآمدهای پیش بینی شده دولت در بودجه محقق نخواهد شد.

سجاد کلانتر با تاکید بر لزوم تمرکز دولت بر درآمدهای پایدار و کاهش قدر و سهم نفت در بودجه اظهار داشت: سیاست دولت افزایش درآمدهای مالیاتی است و به نوعی در صدد تامین بخشی از درآمد خود از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی است.

وی ضمن بیان این که افزایش درآمد مالیاتی یک ابزار انقباضی بوده و نارضایتی‌های جدی ایجاد کرده افزود: از آن جایی که در کشور هنوز زیرساخت‌های لازم برای غربال مودیان مختلف مالیاتی وجود ندارد و از طرفی به علت رکود شدید حاکم بر بازار عملا حاشیه سود مشاغل مختلف به حداقل خودش رسیده  در نتیجه افزایش مالیات و گرفتن سخت افزار جدید مالیاتی علاوه بر این که سبب خروج بسیاری از بازار می‌شود و رکود موجود در بازار را نیز تشدید می‌کند.

کلانتر شاه بیت فرمایشات مقام معظم رهبری در دیداری که با اعضای دولت را در بخش اقتصادی تمکین جدی از اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن آن دانست

وی در خصوص رویکرد دولت در برابر اقتصاد مقاومتی گفت: برنامه‌ریزی‌های دولت تا به امروز در خصوص اقتصاد مقاومتی بیشتر جنبه فرمایشی داشته و نگاه رهبری در رویکرد مردان اقتصادی دولت دیده نشده و به آن به عنوان یک راهکار جدی برای برون رفت از شرایط کنونی دیده نمی‌شود.

کلانتر دلایل عدم اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور گفت: یکی از دلایل عدم اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی از سوی دولت را می‌توان تفاوت در اساس نوع نگرش و رویکرد مقام معظم رهبری با مردان اقتصادی دولت دانست. به عبارتی اصول و پایه‌های اقتصاد مقاومتی خیلی مورد فهم و تایید دولتمردان نبوده است.

فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به جدید بودن بحث اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی موضوعی جدید بوده که برای آن پایه‌های نظری نداریم و از طرفی استخراج پایه‌ها، اصول، روش‌ها و مولفه‌های آن زمان بر است و نیاز به مباحثه‌، کارگروه‌ها و پایان‌نامه‌های متعددی دارد تا نهایتاً مولفه‌ها و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک روش مدیریت اقتصادی بیش از پیش عیان شود.

کلانتر از دیگر معضلات اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی را فاصله بین عمل تا مقام نظر دانست و تصریح کرد: آن چه ما از اقتصاد مقاومتی در دست داریم یک سری کلیات و تئوری است و استخراج شاخصه‌های عملیاتی آن بسیار دشوار بوده که نیازمند زمان، اعتقاد و اهتمام است و این درحالی است که دولت در هر سه این حوزه‌ها ضعف دارد.

وی افزود: اهتمام و توجه دولت به آن طرف مرزها و فضای سیاست خارجی به جای تکیه بر زیرساخت‌های داخلی کشور بارزترین شکاف بین نگاه رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی و عملکرد دولت فعلی است

کلانتر تاکید کرد: موضوع اقتصاد مقاومتی مبتنی بر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت است که هم در فرهنگ ایرانی و هم در فرهنگ اسلامی ما ریشه دارد و بر خلاف نظر دولت فضای مناسبی برای اجرای آن در کشور وجود دارد.


جدیدترین ها جدیدترین ها