نمایش نمایش

شناسه : 15936271
رئیس شورای اسلامی شهرستان مهریز تأکید کرد:


رئیس شورای اسلامی شهرستان مهریز گفت: «اقتصاد عاریتی» که برگرفته از بیگانان باشد قطعا هیچ دردی از مشکلات اقتصادی کشور دوا نمی کند و برای برون رفت از مشکلات باید «اقتصاد مقاومتی» در عمل محقق شود.

به گزارش  آوای اقتصاد سید محمود حسینی در گفت و گو با صبح مهریز افزود: «اقتصاد مقاومتی» مورد تاکید موکد مقام معظم رهبری و چاره ساز مشکلات است .

وی ادامه داد: «اقتصاد مقاومتی» که مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید و خواستار اجرایی شدن آن هستند همان تکیه به دانش و توان داخلی است .

رییس شورای اسلامی شهرستان مهریز گفت: برای اجرای «اقتصاد مقاومتی» همه مردم و بخصوص دولتمردان ، مسوول هستند .

حسینی گفت: در این خصوص کارهایی انجام گرفته ولی بخاطر اهمیت موضوع قطعاً به هیچ وجه کافی نیست .

وی افزود: همه مردم و مدیران در شهر و مناطق روستایی در هر پست و مقامی که هستند برای اجرایی شدن «اقتصاد مقاومتی» بکوشند .

رییس شورای اسلامی شهرستان مهریز اظهار داشت: شواهای اسلامی در شهر و روستاها باید همگام با سایر اقشار در خصوص «اقتصاد مقاومتی» احساس تکلیف کنند .

حسینی گفت: امیدواریم روزی برسد که تمامی افکار و اذهان در راستای اجرایی شدن «اقتصاد مقاومتی» و ارزش نهادن به توان داخلی متمرکز شود .   


جدیدترین ها جدیدترین ها