نمایش نمایش

شناسه : 25404073


دردوراني كه از طرفي برجام آفتاب تابان بود و از طرفي تاراج كشور، اين علمداري بي بديل امام خامنه ای بود كه كشور را از دو قطبي نجات داد.

آوای اقتصاد به نقل از سرو ابرکوه، 1) در اين دوران دائم نگوييم تقصير دولت فعلي بود و تيم مذاكره كننده اش. يعني خوب است ايرادات كاري دولت در اين حوزه گفته شود ولي مواظب باشيم آش اين قضيه را خيلي شور نكنيم

2) در اين دوران بيش از هر زمان ديگري مد نظر داشته باشيم دولت كنوني بخشي از بدنه نظام اسلامي و ستون فقرات اصلي بار اجرايي كشور است تيغ تند حمله را به سمت آمريكا بگيريم نه بسمت دولتي كه حكم تنفيذ دارد از رهبر انقلاب. كشور داري به تعبير رهبري كار آساني نيست پس بدانيم طنز و نقد و كاريكاتور ما تضعيف است يا تبيين؟

3) دولت نيز نقض برجام و حذف آنرا پيش فرض قطعي شكست انتخابات نداند مصالح آينده يك كشور و قضاوت تاريخ و البته دادگاه عدل الهي مهمتر است از هرچيز. براي يك بار هم شده در اين قريب به 40 ماه باور كند همه نقادانش مغرض نيستند و درصدي از تعهد را برايشان قائل شود.

4)از همه چيز مهمتر استفاده از تجربه برجام براي آينده اداره كشور است و اين نيز قطع به يقين ثمره صبر استرات‍يك و راهبردي رهبر فرزانه انقلاب مي باشد. دردوراني كه از طرفي برجام آفتاب تابان بود و از طرفي تاراج كشور، اين علمداري بي بديل حضرتشان بود كه كشور را از دو قطبي نجات داد و تفكري را كه حتي اجازه نصب بنر مرگ بر آمريكا در تهران نميداد به چنان بلوغ فكري رساند كه حالا خود نقاد آمريكا شده و از نقض برجام و بد عهدي آمريكا مي گويد. بررسي چگونگي مديريت صبورانه حكيمانه و امام وار رهبري چيزي است كه در تحليل پيش و پس برجام كمتر بدان توجه مي شود.

5) گرچه هسته اي ضربه جدي خورد و بسياري زير ساخت ها نابود گرديد ولي اين ارزش ذي قدر را داشت كه تجربه مذاكره و مراوده آمريكا عملي چشيده شود. چه دولت احمدي نژاد كه اساسا دو سال پاياني اش پروژه اي جز مذاكره و رابطه آمريكا نديد و معيشت و اقتصاد و چه و چه را فداي اين سراب كرد و  بيداري اسلامي و فرصت هاي مشابه نظير رياست عدم تعهد از دست رفت و چه اين دولت كه خشت اولش با همين شعار بود. لذا قريب به 6 سال تلاش شبانه روزي براي مزه مزه كردن نمك سفره كدخدا، اينك رو به پايان بوده و اميد است با نگاهي فرا انتخاباتي و فراسياسي معمول به داخل نگاه جدي شود.

6) نكته آخر اينكه همه بايد يك صدا را در داخل بشنوند. دشمن نبايد در پس زياده خواهي مزورانه خود اينك ببيند كه دلواپسان ديروز به مچ گيران اشتباهات تيم هسته اي بدل شده اند و مذاكره كننده گان ديروز ماله كشان امروز. اينجا به مثابه يك تيم ملي است كه قرمز و آبي و هر رنگي يكدست مي شود براي ارتقاي نام وطن و اعتلاي پرچم منقش به كلمه الله.

باز هم ميگويم نوشتار حقير به معناي نفي ايرادات جدي برجام نيست و مقصود اين نوشتار تفاوت رفتاري ما در پسابرجام با پسانقض برجام است هرچند حرف در اين خصوص بسيار...

ریگ متین

انتهای پیام / ک


جدیدترین ها جدیدترین ها